69 Lord, Make Us More Holy

Lord, make us more holy;
Lord, make us more holy;
Lord make us more holy
Until we meet again.
2
Lord, make us more faithful;
Lord, make us more faithful;
Lord, make us more faithful;
Until we meet again.
3
Lord, make us more humble;
Lord, make us more humble;
Lord, make us more humble;
Until we meet again.
4
Lord, make us more loving;
Lord, make us more loving;
Lord, make us more loving;
Until we meet again.
Like Jesus, the Savior,
Until we meet again.